Бүртгүүлэх бичиг баримтууд

Зип Провайдер-т бүртгүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

 • Таксины жолооч - Зүүн жолоотой тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх, хариуцлагын даатгал, тээврийн хэрэгслийн даатгал, машины болон дотор салон, жолооны зураг
 • Дуудлага жолооч- жолоочийн үнэмлэх, жолоочийн хариуцлагын албан даатгал, ААН-д харьяалалтай бол ААН-ийн танилцуулга.
 • Машин түрээс- Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, Татварын гэрчилгээ, Оношилгоонд орсон байх шаардлагатай, тээврийн хэрэгслийн иж бүрэн даатгал.
 • Хайрцаг гэр нүүлгэлт-  Ачааны тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, жолоочийн үнэмлэх, хариуцлагын даатгал, тээврийн хэрэгслийн даатгал, ААН бол Компанийн танилцуулга
 • Хүргэлт- Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, жолоочийн үнэмлэх, хариуцлагын даатгал, тээврийн хэрэгслийн даатгал
 • Гэр цэвэрлэгээ- Цахим иргэний үнэмлэх
 • Хүүхэд харах- Цахим иргэний үнэмлэх
 • Гоо сайхан- Цахим иргэний үнэмлэх, ААН бол үйлчилгээ явуулж байгаа объектын зураг, үнийн саналын танилцуулга
 • Гэрийн багш- Цахим иргэний үнэмлэх
 • Эмч,сувилагч- Эмч, сувилагч мэргэжилтний мэргэжлийн үнэмлэх, Цахим иргэний үнэмлэх 
 • Аяллын хөтөч- Цахим иргэний үнэмлэх
 • Бүжгийн багш- Цахим иргэний үнэмлэх, Мэргэжлийн үнэмлэх
 • Иогийн багш- Цахим иргэний үнэмлэх
 • Лам дуудах- Цахим иргэний үнэмлэх
 • Дотоод засал- Цахим иргэний үнэмлэх
 • Будагчин- Цахим иргэний үнэмлэх
 • Сантехникч- Цахим иргэний үнэмлэх, Мэргэжлийн үнэмлэх
 • Цахилгаанчин- Цахим иргэний үнэмлэх, Мэргэжлийн үнэмлэх
 • Мужаан засварчин- Цахим иргэний үнэмлэх, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл
 • Туслах ажилтан- Цахим иргэний үнэмлэх
 • Орчуулагч- Цахим иргэний үнэмлэх, Баталгаат орчуулагч бол Мэргэжлийн үнэмлэх
 • Хамгаалагч- Цахим иргэний үнэмлэх, Ажлын туршлага, ААН бол танилцуулга ба тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ
 • Сэтгэлзүй- Цахим иргэний үнэмлэх, Мэргэжлийн үнэмлэх
 • Өмгөөлөгч- Цахим иргэний үнэмлэх, Хуульчийн мэргэжлийн үнэмлэх
 • Цоож солигч- ААН танилцуулга, Цахим иргэний үнэмлэх
 • Замын үйлчилгээ- ААН танилцуулга, Тусгай зөвшөөрөл, Инженер техникийн ажилчдын иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн диплом, мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн гэрчилгээ
 • Машин засвар- Цахим иргэний үнэмлэх, ААН-ийн танилцуулга
 • Машин угаалга- Цахим иргэний үнэмлэх
 • Компьютер засвар- Цахим иргэний үнэмлэх
 • Онлайн дэлгүүр- ААН-ийн танилцуулга, Цахим иргэний үнэмлэх
 • Даатгалын агентлаг- ААН-ийн танилцуулга, арилжааны даатгалийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, Даатгалийн мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл.
 • Зурагчин- Цахим иргэний үнэмлэх
 • DJ- Цахим иргэний үнэмлэх, Ажлын туршлага
 • Катеринг- ААН-ийн танилцуулга, Зохион байгуулсан туршлага, Мэргэжлийн хяналтын газар, Стандарт хэмжилзүйн газрын стандартыг хангасан тодорхойлолт
 • Амралт сувилал- ААН-ийн танилцуулга, тусгай зөвшөөрөл
 • Санхүүгийн тайлан- Цахим иргэний үнэмлэх, Диплом
 • Фитнес багш- Цахим иргэний үнэмлэх
 • Малын эмч- Цахим иргэний үнэмлэх